Wordt NLP coach en help mensen hun levenspad te bewandelen

NLP Coach worden en trainingen volgen

De opleiding NLP coach leert jou de NLP interventies toe te passen op mensen die een bepaalde gebeurtenis in het leven als onprettig hebben ervaren. Aan jou de taak deze mensen te helpen hun leven weer in balans te krijgen en hen helpen het nut weer in te gaan zien van het leven.

Wat is NLP?

NLP is een afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren en draagt bij aan perfecte communicatieve eigenschappen van de persoon in kwestie. Mensen worden door NLP zichzelf bewust van hun motivaties, krachten en drijfveren in het leven. Bepaalde gewoontes kunnen op deze manier worden doorbroken. NLP zorgt ervoor dat mensen weer plezier beleven in het leven en alledaagse bezigheden hen doen genieten. Bepaalde gebeurtenissen zoals een trauma, een overlijden, het uitgaan van een relatie, persoonlijke en psychische problemen kunnen het genieten in de weg zitten. Vaak gaan mensen dan op een niet prettige manier tegen dingen aankijken. NLP leert mensen weer te genieten als voorheen voordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Hierdoor vindt geleidelijk verandering van gedrag plaats. Door een gebeurtenis, groot of klein kan gedrag of een bepaalde gewoonte erg omslaan. NLP zorgt dus dat mensen de harmonie en balans weer leren terug te vinden in hun leven.

Wetenschappelijk bewijs van NLP

NLP en psychologische methoden komen steeds dichterbij elkaar te staan. Psychologische aspecten worden door NLP goed ondersteund. Ook het effect lijkt groot. Ook al is het nog een jong werkveld en nog niet voldoende onderzocht. Er zijn veel aanwijzingen voor effectiviteit en deze zijn overigens ook zeer positief. Ervaringen van cursisten en van NLP coaches zijn prettig en door de ervaring leert het in de praktijk dat NLP zeker niet mag ontbreken als het om gedragsveranderende interventies gaat.

Werkwijze van NLP

Bij NLP staan gevoelens, gedachten, zintuigen en emoties centraal. Herinneringen die specifiek zijn worden opgehaald maar uiteindelijk gaat het erom hoe het geheugen in zijn geheel functioneert. Bepaalde (heftige) gebeurtenissen worden met NLP naar voren gehaald. Mensen leren op een bepaalde manier tegen deze gebeurtenis aankijken. Dat ongeluk kon wel heel angstaanjagend zijn in het begin bijvoorbeeld, maar hoe vaker je het ongeluk terughaalt hoe anders jij tegen die herinnering aan gaat kijken. Dat is even kort samengevat de werkwijze van NLP. Het lijkt ook een beetje op de effectieve werkwijze van cognitieve gedragstherapie waarbij bepaalde gekmakende gedachten worden omgezet in positieve gedachten met daarbij positief en gewenst gedrag.

Nadat je een bepaalde herinnering vanuit een ander perspectief bent gaan bekijken ga je ook heel anders weer in het leven staan. Aspecten op het gebied van communicatie en functioneren algemeen worden weer positief bijgesteld. De wereld om ons heen zegt al dat iedereen deze weer anders waarneemt. De een vindt de wereld misschien een onzekere nare omgeving en de ander ziet alles zeer rooskleurig en gelukkig. Ervaring is subjectief. En dit uitgangspunt staat centraal in de leer van NLP. Je kunt leren de wereld weer door de ogen van een roze bril te bekijken. Gevolgen zijn afname van stress en angst en een hoger zelfbeeld. We leren het vertrouwen weer terug te winnen in zaken om ons heen en je leert weer om verstandige keuzes in het leven te maken.

NLP Training volgen tot NLP coach

Om deze bijzondere en mooie leer toe te passen kun je zelf de opleiding volgen tot NLP coach. Bij de opleiding leer je sterke communicatieve vaardigheden aan zoals goed kunnen luisteren naar de ander en te leren achterhalen welk probleem er op de loer licht. Als NLP coach zie jij niet het probleem maar de oplossing. Er wordt doorgewerkt op oplossingen waardoor iemands eigen krachten zichtbaar worden. Je leert dit zowel op jezelf als op anderen toe te passen. Je leert vragen te stellen aan de ander die gericht en nuttig zijn en eventueel goed door te vragen. Jij kijkt met een open houding zonder oordeel tegen de ander aan.

Jij bent nieuwsgierig en ziet in mensen een potentieel om oude gewoontes te doorbreken om knagende onzekerheden weg te nemen en hen weer naar de wereld te laten kijken op een positieve manier zonder stress, woede of angst. De schimmen uit het verleden zouden na een NLP interventie niet meer de kop op moeten steken. Ook terugval wordt op deze manier voorkomen.

Hoe is de opleiding ingedeeld?

Een NLP training volgen bestaat uit meerdere modules. In de eerste module wordt de basis onder aandacht gebracht. Hierin staan de werking van de hersenen en waarneming van onze wereld centraal. Elke interventie in de NLP praktijk komt hierbij aan bod. Ook jouw eigen ontwikkeling en levenspad zijn het doel in de eerste module. Het is van belang om eerst jezelf te kunnen begrijpen voordat je anderen kunt helpen. Er wordt dus ook hard aan jezelf gewerkt. Jij weet uiteindelijk hoe jij en anderen de communicatieve vaardigheden onderling beleven en hoe gelijk of verschillend jullie tegen de wereld aankijken. Deze blik op de omgeving helpt ons namelijk bij het maken van keuzes.

In de tweede module leer je alles over tijdlijnen en beoefen je deze technieken. Hierbij ga je samen met cliënten terug naar het verleden waarbij de herinnering tevoorschijn komt. Vervolgens visualiseren ze een nieuwe voor hen prettige toekomst die zij zelf vormgeven. De toekomst bepaald zo het verleden. Zo wordt een bepaalde gebeurtenis nietig en vervaagt deze op de achtergrond. Hierdoor laat je nare emoties langzaam los. De harde schijf wordt als ware schoongemaakt en hierin ligt het hele verleden opgeslagen. Als deze schoon is, is men klaar voor een nieuwe toekomst.

In module 3 worden hypnose technieken toegepast. Men herbeleeft de herinnering dus letterlijk in trance. Op basis van suggesties leert men zich bewust worden van wat er gebeurd en waarom. Hierdoor worden oude patronen doorbroken. Voor de module van de hypnose kan een apart certificaat worden behaald.

In de vierde module staat coaching centraal. Hierbij worden bepaalde vaardigheden voor gesprekken met cliënten aangeleerd. Diverse technieken die bij coaching horen komen hier aan bod. Ook de presentatie als coach en het trekken van cliënten zijn onderdeel van de module. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe je jezelf het beste op de arbeidsmarkt van psychologische interventies als NLP kunt presenteren en aanbieden.

Externe serverdiensten, wat zijn de opties

Externe serverdiensten

Een server is een computer of een software-pakket dat een deel van een computer als het ware afzondert van de rest de computer. In het laatste geval praten we dus niet over een aparte computer, maar voor de gebruiker is het alsof dat wel zo is. Op een computer werden vroeger terminals aangesloten en al de gegevensverwerking vond plaats op de computer. Met andere woorden daarop werkten al de computerprogramma’s. Een PC zou kunnen worden gezien als een combinatie van een ouderwets computersysteem met een terminal in een apparaat. Computers worden echter niet meer op die manier gebruikt. De terminals hebben plaatsgemaakt voor PCs, die als intelligente werkstations, ook wel clients genoemd, dienst doen en waarop een deel van de gegevensverwerking plaatsvindt, en dus niet meer alleen op een centrale computer. Die computer wordt nu server genoemd en voert een aantal taken uit, waarvan diverse clients gebruik kunnen maken. Zoals een server voor de opslag van gegevens middels een database of voor gekanaliseerde toegang tot het internet. Een heel bekende externe serverdienst is een zogenoemde webhost, waarop je website en aanverwante zaken draaien. We hebben het in dit artikel over serverdiensten, die door een externe dienstverlener worden aangeboden en dus niet over eigen hardware in huis. Bij de dienstverlener wordt de server in een aangepaste ruimte geplaatst, waarin die optimaal functioneert. De netwerkaansluitingen zijn er. Er is apparatuur dat korte stroomonderbrekingen opvangt en bij langdurige storing de server op een nette manier uitzet. Een back-up-systeem voor gegevens is aanwezig. Enzovoort.

Keuzes

Wanneer je een externe serverdienst gebruikt, hoef je dus niet te investeren in de hardware daarvoor. Hoewel de kosten van die investering zijn te overzien, kan dat toch een voordeel zijn. Je kunt ook betrekkelijk eenvoudig van het type dienst veranderen. Klein beginnen en dan die mee laten groeien met je bedrijf. Het is dan dus wel zaak dat de dienstverlener een groeipad en voldoende flexibiliteit kan bieden. Aanbieders van serverdiensten bieden meestal de volgende basiskeuzes: dedicated server en virtual private server (VPS). Binnen die twee keuzes kan men vervolgens vaak kiezen tussen self-managed en managed.

Dedicated server

In het geval van een dedicated server, zou je kunnen zeggen dat jouw server fysiek bij de dienstverlener staat. Je bedrijf is de enige gebruiker ervan. De server is wel het eigendom van de dienstverlener. Je zou voor deze optie kunnen kiezen in plaats van een VPS, vanwege zorgen over de scheiding tussen virtual servers. Dat kan betrekking hebben op de veiligheid van de gegevens en/of onzekerheid over het feit dat het functioneren van andere virtual servers daadwerkelijk de eigen VPS inderdaad niet beïnvloeden.  Het kan natuurlijk ook simpel zo zijn, dat de gewenste verwerkingscapaciteit alleen op die manier door de leverancier kan worden geboden.

VPS

Een fysieke server kan worden opgedeeld in een aantal virtuele servers. Zoals al eerder genoemd, zal door het schaalvoordeel een VPS goedkoper zijn dan een dedicated server. Bij het goed functioneren van een VPS, merkt de gebruiker van een client het verschil niet. Daarom wordt de aanduiding ‘virtual private’ gebruikt. Uiteraard dient gewaarborgd te worden dat de virtuele servers software-matig daadwerkelijk goed zijn gescheiden. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Het mag ook niet voorkomen dat een deel van de afgesproken verwerkingscapaciteit niet kan worden geleverd.  De lagere kosten van een VPS zullen vaak de reden zijn voor het kiezen van die optie.

Self-managed en managed

In het geval van een self-managed server, dedicated server of VPS maakt geen verschil, neem je het beheer in eigen handen. De dienstverlener zorgt in principe alleen voor de hardware en de besturings-software. Het enige verschil met een server zelf in huis hebben, is dat deze fysiek ergens anders staat. Je zult dus zelf alle kennis en de tijd moeten hebben om dat beheer te kunnen doen, zoals de installaties van nieuwe versies van je applicatie-software, en het configuratie- en het gebruikersbeheer. Je kunt die taken wel helemaal zelf plannen. Daarin heb je alle vrijheid. Je zult echter moeten zorgen voor de continuïteit van die kennis. Zeker bij een kleine onderneming kan dat een uitdaging zijn. Bij een managed server biedt de dienstverlener behalve de hardware en de besturings-software ook beheerdiensten. Doorgaans kan men kiezen uit diverse niveaus daarvan. Je kunt dus het niveau kiezen dat het beste bij je past. Als je geen ervaring hebt met het gebruik van servers/serverdiensten, kan je met een managed server het snelst operationeel zijn. Ook kan je dan je meer concentreren op je kernactiviteiten. Zeker bij een kleine onderneming kan dat laatste zwaar wegen.

Keuze dienstverlener

Voordat je op zoek gaat naar een externe dienstverlener, moet je voor jezelf helder hebben wat je behoeften/wensen zijn. Als je wilt overstappen van een in-huis server naar een dienstverlener, dan zal dat gemakkelijker zijn te bepalen. Maar ook als dat niet het geval is, is er op het web voldoende informatie beschikbaar om je daarbij te helpen. Het is sowieso altijd zinvol om je goed te oriënteren om wat er door diverse leveranciers zoal wordt geboden. Als je iemand kent die een externe serverdienst gebruikt, is het uiteraard een goed idee om daar eens mee te gaan praten. Geld speelt bij de keuze van een dienstverlener natuurlijk een belangrijke rol, maar ook onder meer diens reputatie, de garanties die worden geboden, de diversiteit aan opties voor een zo goed mogelijk afstemming op je behoeften, de groeimogelijkheden en de snelheid van reageren op je vragen en problemen.

Naamsbekendheid, waarom en hoe

Voor een onderneming is de naamsbekendheid van zeer groot belang. Bij een keuze tussen een product of dienst van een bedrijf met een bekende en een met een onbekende naam, zal een consument/afnemer in zeer veel gevallen kiezen voor de bekende naam. Mits natuurlijk die naam is verbonden met een positief imago. De naamsbekendheid kan ook betrekking hebben op een merk, model, product of dienstverlening. Bijvoorbeeld mensen kennen merken, zoals Calvé, maar zijn minder bekend met naam van het bedrijf, dat de producten met dat merk op de markt brengt. Anders is dat voor een bedrijf als Philips, waarvan die naam voor alle productlijnen wordt gebruikt. Voor een autofabrikant is de merknaam het meest belangrijk, maar koppelt die in reclame-uitingen aan een modelnaam.

Vormen van reclame

Er zijn heel veel vormen van reclame maken, waarvan televisiereclame een van de meest bekende is. Een Reclamebord buiten langs sportvelden zullen veel mensen ook wel kennen en niet te vergeten shirtreclame. Reclameborden zien we natuurlijk op veel meer plaatsen. Reclame op bedrijfsauto’s is ook een goed idee. Weggevertjes met een naam erop, met balpennen als zeer bekende, worden ook veel gebruikt. Advertenties in kranten, op papier of via hun websites, hebben als voordeel dat veel mensen dagelijks de laatste nieuwsberichten willen lezen. De vorm die we zeker ook niet moeten vergeten, is gevelreclame. Op die laatste vorm zullen we nu nader ingaan.

Gevelreclame

Net als de bedrijfsnaam op bijvoorbeeld de bedrijfsauto’s en -kleding, is de naam op de gevel bijna een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk is de frequentie waarmee mensen de gevelreclame zien, in het algemeen niet groot. Maar de kosten zijn dan ook laag. Als je zelf een gebouw op een druk kruispunt hebt staan, is dat natuurlijk geweldig punt voor gevelreclame. Grote beeldschermen worden daar regelmatig voor gebruikt. Anders zou je natuurlijk ook kunnen overwegen een plek op zo een gebouw te huren voor gevelreclame of tijd bij een beeldscherm.

Uitvoering

Voor gevelreclame, en voor reclame in algemeenheid, is het essentieel dat die gezien wordt en in de gedachten van mensen blijft hangen. Van een slagerij kan je natuurlijk een simpele gevelreclame installeren met de naam “Slagerij Manders”, bijvoorbeeld. Maar je zou ook kunnen proberen om er iets meer creatiefs van te maken. Het moet echter wel passend blijven bij het soort bedrijf. Het zal van de situatie afhangen of gevelreclame met verlichting zin heeft. Werkt raambelettering of niet. Restaurants zullen vaak de menukaart buiten op de gevel plaatsen. Is de gevel van glas, dan zou je kunnen overwegen om folie met reclame op de binnenkant te bevestigen. Opdat mensen het al vanaf een zekere afstand kunnen zien, is een bord loodrecht op de gevel wellicht een goed idee. Grotere bedrijven zullen een huisstijl hebben. Alle reclame-uitingen zullen elkaar versterken, als die binnen die huisstijl vallen. Het bedrijfslogo zal er altijd deel van uitmaken. Met andere woorden, er is genoeg om over na te denken.