Wordt NLP coach en help mensen hun levenspad te bewandelen

NLP Coach worden en trainingen volgen

De opleiding NLP coach leert jou de NLP interventies toe te passen op mensen die een bepaalde gebeurtenis in het leven als onprettig hebben ervaren. Aan jou de taak deze mensen te helpen hun leven weer in balans te krijgen en hen helpen het nut weer in te gaan zien van het leven.

Wat is NLP?

NLP is een afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren en draagt bij aan perfecte communicatieve eigenschappen van de persoon in kwestie. Mensen worden door NLP zichzelf bewust van hun motivaties, krachten en drijfveren in het leven. Bepaalde gewoontes kunnen op deze manier worden doorbroken. NLP zorgt ervoor dat mensen weer plezier beleven in het leven en alledaagse bezigheden hen doen genieten. Bepaalde gebeurtenissen zoals een trauma, een overlijden, het uitgaan van een relatie, persoonlijke en psychische problemen kunnen het genieten in de weg zitten. Vaak gaan mensen dan op een niet prettige manier tegen dingen aankijken. NLP leert mensen weer te genieten als voorheen voordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Hierdoor vindt geleidelijk verandering van gedrag plaats. Door een gebeurtenis, groot of klein kan gedrag of een bepaalde gewoonte erg omslaan. NLP zorgt dus dat mensen de harmonie en balans weer leren terug te vinden in hun leven.

Wetenschappelijk bewijs van NLP

NLP en psychologische methoden komen steeds dichterbij elkaar te staan. Psychologische aspecten worden door NLP goed ondersteund. Ook het effect lijkt groot. Ook al is het nog een jong werkveld en nog niet voldoende onderzocht. Er zijn veel aanwijzingen voor effectiviteit en deze zijn overigens ook zeer positief. Ervaringen van cursisten en van NLP coaches zijn prettig en door de ervaring leert het in de praktijk dat NLP zeker niet mag ontbreken als het om gedragsveranderende interventies gaat.

Werkwijze van NLP

Bij NLP staan gevoelens, gedachten, zintuigen en emoties centraal. Herinneringen die specifiek zijn worden opgehaald maar uiteindelijk gaat het erom hoe het geheugen in zijn geheel functioneert. Bepaalde (heftige) gebeurtenissen worden met NLP naar voren gehaald. Mensen leren op een bepaalde manier tegen deze gebeurtenis aankijken. Dat ongeluk kon wel heel angstaanjagend zijn in het begin bijvoorbeeld, maar hoe vaker je het ongeluk terughaalt hoe anders jij tegen die herinnering aan gaat kijken. Dat is even kort samengevat de werkwijze van NLP. Het lijkt ook een beetje op de effectieve werkwijze van cognitieve gedragstherapie waarbij bepaalde gekmakende gedachten worden omgezet in positieve gedachten met daarbij positief en gewenst gedrag.

Nadat je een bepaalde herinnering vanuit een ander perspectief bent gaan bekijken ga je ook heel anders weer in het leven staan. Aspecten op het gebied van communicatie en functioneren algemeen worden weer positief bijgesteld. De wereld om ons heen zegt al dat iedereen deze weer anders waarneemt. De een vindt de wereld misschien een onzekere nare omgeving en de ander ziet alles zeer rooskleurig en gelukkig. Ervaring is subjectief. En dit uitgangspunt staat centraal in de leer van NLP. Je kunt leren de wereld weer door de ogen van een roze bril te bekijken. Gevolgen zijn afname van stress en angst en een hoger zelfbeeld. We leren het vertrouwen weer terug te winnen in zaken om ons heen en je leert weer om verstandige keuzes in het leven te maken.

NLP Training volgen tot NLP coach

Om deze bijzondere en mooie leer toe te passen kun je zelf de opleiding volgen tot NLP coach. Bij de opleiding leer je sterke communicatieve vaardigheden aan zoals goed kunnen luisteren naar de ander en te leren achterhalen welk probleem er op de loer licht. Als NLP coach zie jij niet het probleem maar de oplossing. Er wordt doorgewerkt op oplossingen waardoor iemands eigen krachten zichtbaar worden. Je leert dit zowel op jezelf als op anderen toe te passen. Je leert vragen te stellen aan de ander die gericht en nuttig zijn en eventueel goed door te vragen. Jij kijkt met een open houding zonder oordeel tegen de ander aan.

Jij bent nieuwsgierig en ziet in mensen een potentieel om oude gewoontes te doorbreken om knagende onzekerheden weg te nemen en hen weer naar de wereld te laten kijken op een positieve manier zonder stress, woede of angst. De schimmen uit het verleden zouden na een NLP interventie niet meer de kop op moeten steken. Ook terugval wordt op deze manier voorkomen.

Hoe is de opleiding ingedeeld?

Een NLP training volgen bestaat uit meerdere modules. In de eerste module wordt de basis onder aandacht gebracht. Hierin staan de werking van de hersenen en waarneming van onze wereld centraal. Elke interventie in de NLP praktijk komt hierbij aan bod. Ook jouw eigen ontwikkeling en levenspad zijn het doel in de eerste module. Het is van belang om eerst jezelf te kunnen begrijpen voordat je anderen kunt helpen. Er wordt dus ook hard aan jezelf gewerkt. Jij weet uiteindelijk hoe jij en anderen de communicatieve vaardigheden onderling beleven en hoe gelijk of verschillend jullie tegen de wereld aankijken. Deze blik op de omgeving helpt ons namelijk bij het maken van keuzes.

In de tweede module leer je alles over tijdlijnen en beoefen je deze technieken. Hierbij ga je samen met cliënten terug naar het verleden waarbij de herinnering tevoorschijn komt. Vervolgens visualiseren ze een nieuwe voor hen prettige toekomst die zij zelf vormgeven. De toekomst bepaald zo het verleden. Zo wordt een bepaalde gebeurtenis nietig en vervaagt deze op de achtergrond. Hierdoor laat je nare emoties langzaam los. De harde schijf wordt als ware schoongemaakt en hierin ligt het hele verleden opgeslagen. Als deze schoon is, is men klaar voor een nieuwe toekomst.

In module 3 worden hypnose technieken toegepast. Men herbeleeft de herinnering dus letterlijk in trance. Op basis van suggesties leert men zich bewust worden van wat er gebeurd en waarom. Hierdoor worden oude patronen doorbroken. Voor de module van de hypnose kan een apart certificaat worden behaald.

In de vierde module staat coaching centraal. Hierbij worden bepaalde vaardigheden voor gesprekken met cliënten aangeleerd. Diverse technieken die bij coaching horen komen hier aan bod. Ook de presentatie als coach en het trekken van cliënten zijn onderdeel van de module. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe je jezelf het beste op de arbeidsmarkt van psychologische interventies als NLP kunt presenteren en aanbieden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *