Wordt NLP coach en help mensen hun levenspad te bewandelen

NLP Coach worden en trainingen volgen

De opleiding NLP coach leert jou de NLP interventies toe te passen op mensen die een bepaalde gebeurtenis in het leven als onprettig hebben ervaren. Aan jou de taak deze mensen te helpen hun leven weer in balans te krijgen en hen helpen het nut weer in te gaan zien van het leven.

Wat is NLP?

NLP is een afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren en draagt bij aan perfecte communicatieve eigenschappen van de persoon in kwestie. Mensen worden door NLP zichzelf bewust van hun motivaties, krachten en drijfveren in het leven. Bepaalde gewoontes kunnen op deze manier worden doorbroken. NLP zorgt ervoor dat mensen weer plezier beleven in het leven en alledaagse bezigheden hen doen genieten. Bepaalde gebeurtenissen zoals een trauma, een overlijden, het uitgaan van een relatie, persoonlijke en psychische problemen kunnen het genieten in de weg zitten. Vaak gaan mensen dan op een niet prettige manier tegen dingen aankijken. NLP leert mensen weer te genieten als voorheen voordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvond. Hierdoor vindt geleidelijk verandering van gedrag plaats. Door een gebeurtenis, groot of klein kan gedrag of een bepaalde gewoonte erg omslaan. NLP zorgt dus dat mensen de harmonie en balans weer leren terug te vinden in hun leven.

Wetenschappelijk bewijs van NLP

NLP en psychologische methoden komen steeds dichterbij elkaar te staan. Psychologische aspecten worden door NLP goed ondersteund. Ook het effect lijkt groot. Ook al is het nog een jong werkveld en nog niet voldoende onderzocht. Er zijn veel aanwijzingen voor effectiviteit en deze zijn overigens ook zeer positief. Ervaringen van cursisten en van NLP coaches zijn prettig en door de ervaring leert het in de praktijk dat NLP zeker niet mag ontbreken als het om gedragsveranderende interventies gaat.

Werkwijze van NLP

Bij NLP staan gevoelens, gedachten, zintuigen en emoties centraal. Herinneringen die specifiek zijn worden opgehaald maar uiteindelijk gaat het erom hoe het geheugen in zijn geheel functioneert. Bepaalde (heftige) gebeurtenissen worden met NLP naar voren gehaald. Mensen leren op een bepaalde manier tegen deze gebeurtenis aankijken. Dat ongeluk kon wel heel angstaanjagend zijn in het begin bijvoorbeeld, maar hoe vaker je het ongeluk terughaalt hoe anders jij tegen die herinnering aan gaat kijken. Dat is even kort samengevat de werkwijze van NLP. Het lijkt ook een beetje op de effectieve werkwijze van cognitieve gedragstherapie waarbij bepaalde gekmakende gedachten worden omgezet in positieve gedachten met daarbij positief en gewenst gedrag.

Nadat je een bepaalde herinnering vanuit een ander perspectief bent gaan bekijken ga je ook heel anders weer in het leven staan. Aspecten op het gebied van communicatie en functioneren algemeen worden weer positief bijgesteld. De wereld om ons heen zegt al dat iedereen deze weer anders waarneemt. De een vindt de wereld misschien een onzekere nare omgeving en de ander ziet alles zeer rooskleurig en gelukkig. Ervaring is subjectief. En dit uitgangspunt staat centraal in de leer van NLP. Je kunt leren de wereld weer door de ogen van een roze bril te bekijken. Gevolgen zijn afname van stress en angst en een hoger zelfbeeld. We leren het vertrouwen weer terug te winnen in zaken om ons heen en je leert weer om verstandige keuzes in het leven te maken.

NLP Training volgen tot NLP coach

Om deze bijzondere en mooie leer toe te passen kun je zelf de opleiding volgen tot NLP coach. Bij de opleiding leer je sterke communicatieve vaardigheden aan zoals goed kunnen luisteren naar de ander en te leren achterhalen welk probleem er op de loer licht. Als NLP coach zie jij niet het probleem maar de oplossing. Er wordt doorgewerkt op oplossingen waardoor iemands eigen krachten zichtbaar worden. Je leert dit zowel op jezelf als op anderen toe te passen. Je leert vragen te stellen aan de ander die gericht en nuttig zijn en eventueel goed door te vragen. Jij kijkt met een open houding zonder oordeel tegen de ander aan.

Jij bent nieuwsgierig en ziet in mensen een potentieel om oude gewoontes te doorbreken om knagende onzekerheden weg te nemen en hen weer naar de wereld te laten kijken op een positieve manier zonder stress, woede of angst. De schimmen uit het verleden zouden na een NLP interventie niet meer de kop op moeten steken. Ook terugval wordt op deze manier voorkomen.

Hoe is de opleiding ingedeeld?

Een NLP training volgen bestaat uit meerdere modules. In de eerste module wordt de basis onder aandacht gebracht. Hierin staan de werking van de hersenen en waarneming van onze wereld centraal. Elke interventie in de NLP praktijk komt hierbij aan bod. Ook jouw eigen ontwikkeling en levenspad zijn het doel in de eerste module. Het is van belang om eerst jezelf te kunnen begrijpen voordat je anderen kunt helpen. Er wordt dus ook hard aan jezelf gewerkt. Jij weet uiteindelijk hoe jij en anderen de communicatieve vaardigheden onderling beleven en hoe gelijk of verschillend jullie tegen de wereld aankijken. Deze blik op de omgeving helpt ons namelijk bij het maken van keuzes.

In de tweede module leer je alles over tijdlijnen en beoefen je deze technieken. Hierbij ga je samen met cliënten terug naar het verleden waarbij de herinnering tevoorschijn komt. Vervolgens visualiseren ze een nieuwe voor hen prettige toekomst die zij zelf vormgeven. De toekomst bepaald zo het verleden. Zo wordt een bepaalde gebeurtenis nietig en vervaagt deze op de achtergrond. Hierdoor laat je nare emoties langzaam los. De harde schijf wordt als ware schoongemaakt en hierin ligt het hele verleden opgeslagen. Als deze schoon is, is men klaar voor een nieuwe toekomst.

In module 3 worden hypnose technieken toegepast. Men herbeleeft de herinnering dus letterlijk in trance. Op basis van suggesties leert men zich bewust worden van wat er gebeurd en waarom. Hierdoor worden oude patronen doorbroken. Voor de module van de hypnose kan een apart certificaat worden behaald.

In de vierde module staat coaching centraal. Hierbij worden bepaalde vaardigheden voor gesprekken met cliënten aangeleerd. Diverse technieken die bij coaching horen komen hier aan bod. Ook de presentatie als coach en het trekken van cliënten zijn onderdeel van de module. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe je jezelf het beste op de arbeidsmarkt van psychologische interventies als NLP kunt presenteren en aanbieden.

Wat is een NLP cursus?

Voor veel mensen geldt dat ze niet echt tevreden zijn met het leven dat ze leiden. Daarnaast is het eveneens zo dat mensen op een zeker ogenblik het gevoel kunnen hebben dat ze geen vreugde meer kunnen halen uit de ontwikkeling(en) die ze reeds hebben doorgemaakt. In eerste instantie is het zo dat deze gevoelens worden genegeerd. Dit blijft men veelal doen tot er een ogenblik komt waarop ze niet langer te negeren vallen. Door middel van een NLP cursus is het in de praktijk perfect mogelijk om jezelf beter te gaan ontwikkelen. Op een efficiënte manier wordt er zo voor gezorgd dat je, je beter in je vel gaat voelen. Dit niet in het minst omdat je in een mum van tijd zal weten te achterhalen wat je nu precies verwacht van het leven. Lijkt dit jou ook wel wat? Ontdek dan snel alles over een NLP cursus volgen!

             Hoe verloopt een NLP cursus precies?

De manier waarop een NLP cursus precies verloopt is in de praktijk sterk afhankelijk van de cursus in kwestie. Zo bestaat er bijvoorbeeld een cursus waarbij de hoofdonderwerpen bestaan uit enerzijds persoonlijke ontwikkeling en anderzijds communicatie. Tijdens het volgen van deze cursus zal je onder meer aangeleerd krijgen op welke manier je nu precies meer grip kan krijgen op onbewuste processen in je leven. Een concreet voorbeeld hiervan is dat deze NLP cursus je leert hoe grip te krijgen op bepaalde emoties. Op deze manier kan er meer zelfvertrouwen worden gerealiseerd en is het mogelijk om beter om te gaan met zaken zoals stress en spanning.

 

Het bewust communicatieve onderdeel van een NLP cursus realiseert dan weer een compleet ander voordeel. Dit onderdeel is dan ook in het leven geroepen om je aan te leren op welke manier je door middel van geschreven of gesproken taal en non-verbale communicatie en emoties een betere grip kan krijgen op jouw manier van communiceren. Dit zorgt ervoor dat je al snel zal kunnen rekenen op verschillende concrete voordelen. In het bijzonder is het op deze manier mogelijk om de relaties met de mensen om je heen structureel en constructief te verbeteren. Dit geldt zowel voor je vrienden als familie als voor bijvoorbeeld je partner.

             Welke NLP technieken zullen er je aangeleerd worden?

Bij het volgen van eender welke NLP cursus welke er wordt aangeboden spreekt het voor zich dat er je al snel bepaalde, specifieke NLP technieken zullen worden aangeleerd. Deze technieken bestaan in alle mogelijke soorten en maten. Bovendien snijden ze ook een groot aantal verschillende onderwerpen aan. Eén van de verschillende technieken die er je aangeleerd zullen worden is deze om negatieve gevoelens om te vormen tot positieve. Een andere techniek heeft dan weer betrekking tot hoe je bepaalde zaken los kan laten. Veel mensen lijken als het ware te worden achtervolgd door hun verleden terwijl dat helemaal niet nodig is. Het volgen van een NLP cursus en het aangeleerd krijgen van een efficiënte NLP techniek kan ervoor zorgen dat je dit vervelende gevoel voor eens en altijd achter je kan laten. In ieder geval mag het duidelijk zijn, wanneer je voor jouw ontwikkeling een extra meerwaarde wil creëren is een NLP cursus volgen absoluut het overwegen waard!

 

Benieuwd naar wat NLP voor jou kan betekenen? Kijk op nlpacademie.nl voor meer informatie.