De waarheid over backlinks kopen: goedkoop is duurkoop?

De waarheid over backlinks kopen: goedkoop is duurkoop?

Backlinks kopen lijkt een handige ⁢truc om ⁢snel ‍hoger te scoren in Google, maar is goedkoop ook echt duurkoop?‍ In dit artikel onderzoeken we de ⁣waarheid achter het kopen ‌van backlinks en ontdekken we of deze strategie echt ​zo ⁤effectief is als het lijkt.‍ Van verboden praktijken tot duurzame ⁢SEO resultaten, we duiken dieper in deze ‍controversiële strategie‌ en ‍ontrafelen de waarheid achter het mysterie van‌ backlinks ‌kopen, een tactiek die vele seo freelancers gebruiken.

Wat​ zijn de gevolgen van het kopen ‍van backlinks?

Impact ⁢op ⁣de website ⁢ranking: Het kopen⁣ van backlinks kan een negatieve invloed hebben op de ⁢ranking van je website. Search⁣ engines zoals Google kunnen websites straffen‌ die backlinks⁢ van lage kwaliteit hebben, wat ​kan leiden tot⁢ een ‍daling in de zoekresultaten. Dit kan‌ leiden tot minder organisch verkeer en ​uiteindelijk tot minder omzet.

Gebrek aan‍ controle: Wanneer je backlinks koopt,​ heb je ‍vaak⁤ geen controle over de kwaliteit van de websites die naar jouw site verwijzen. Dit ‌kan leiden tot backlinks⁤ van slechte kwaliteit ‍die weinig ‌tot geen waarde toevoegen aan je website. Het is belangrijk om te ⁢investeren in kwalitatieve backlinks van relevante en autoritaire​ websites om de​ SEO van je site te ⁤verbeteren en organisch verkeer te ⁢vergroten.

Waarom goedkoop vaak duurkoop is bij backlinks kopen

Als het gaat ‍om backlinks ⁣kopen, is ‍er vaak een misvatting dat goedkoop altijd ⁣de ⁢beste optie is. Maar is‍ goedkoop⁤ echt de weg naar succes als het⁤ gaat om het bouwen van een sterke backlink-profiel‌ voor je website? Laten we eens een kijkje ‍nemen naar waarom‍ goedkoop vaak duurkoop is als het gaat om backlinks kopen.

Een‌ van ⁢de belangrijkste redenen waarom goedkope ‍backlinks ‌vaak⁤ duurkoop ‌zijn, is dat ze meestal van lage kwaliteit zijn. ​Deze ‍backlinks zijn vaak afkomstig van spammy websites of websites ⁣met een slechte reputatie. Dit kan leiden tot⁣ een lagere‌ ranking in zoekmachines en zelfs ​tot‌ een penalty voor je website. Daarom is​ het belangrijk om te investeren in hoogwaardige ​backlinks ⁢van ‌betrouwbare bronnen. Kwaliteit ‌boven kwantiteit is essentieel als​ het gaat ⁢om het opbouwen ‌van een sterk backlink-profiel.

Hoe kunt u op een veilige manier backlinks verkrijgen voor uw website?

Er zijn verschillende manieren om backlinks te verkrijgen voor uw website, maar het is belangrijk om hierbij voorzichtig te werk ⁤te gaan. Het kopen van backlinks kan aantrekkelijk lijken vanwege het​ gemak ‌en de belofte​ van snel resultaat, maar goedkoop⁢ is ⁤vaak duurkoop. Backlinks ‍van⁢ lage kwaliteit kunnen uw website schaden in‌ plaats van‍ helpen, waardoor uw positie in zoekresultaten kan​ dalen.

Als u op een veilige manier backlinks wilt verkrijgen voor uw website,⁤ overweeg dan om organisch verkeer op te bouwen door middel van hoogwaardige‍ content en samenwerkingen met gerelateerde websites. Daarnaast kunt u ⁢ook ‍gastbloggen op ⁣betrouwbare websites, deelnemen aan forums en online communities, en gebruik maken van social media ⁣om uw website en content te promoten. Door op ‍een ethische en consistente manier te werken aan het‌ verkrijgen‍ van backlinks, zult u op de lange termijn ​betere resultaten behalen voor uw⁢ website.

Belangrijke overwegingen ​bij het ⁣kopen van​ backlinks

Er zijn verschillende belangrijke overwegingen om ‌in gedachten te ⁢houden bij het ⁣kopen van backlinks voor je⁣ website. Ten ​eerste is het essentieel om de ‍kwaliteit van de backlinks te controleren. Goedkope backlinks ‌kunnen vaak afkomstig zijn van spammy websites met lage ‌autoriteit, wat schadelijk kan zijn voor je SEO-score. Zorg ervoor dat ⁤je backlinks koopt van betrouwbare en relevante websites​ die passen​ bij ⁣jouw niche.

Een andere⁤ belangrijke overweging⁢ is de anchortekst die wordt gebruikt ‍voor de backlinks. Het is belangrijk ⁢dat de anchortekst natuurlijk⁤ en relevant is ⁤voor‌ de inhoud van je website. Te veel ⁢exacte zoekwoorden ‌in de anchortekst ‌kunnen worden beschouwd als spam door zoekmachines.⁣ Kies dus zorgvuldig de anchortekst voor je backlinks om de beste resultaten ⁣te behalen voor ‍je SEO-strategie.

Slot

In dit⁣ artikel hebben we gekeken naar ‍de⁢ waarheid⁤ achter het kopen van backlinks ​en of goedkoop ⁢daadwerkelijk duurkoop is. Het​ is belangrijk⁣ om te⁤ onthouden dat een goede SEO-strategie gebaseerd moet zijn ​op kwaliteit en ⁣authenticiteit, in plaats ⁣van op het vinden van snelle‍ en goedkope oplossingen. Het ⁣kopen van backlinks kan uiteindelijk schadelijk zijn voor je website en reputatie. Zorg ervoor dat je altijd‍ kiest voor duurzame en ‌ethische​ methoden ⁤om je online​ aanwezigheid te verbeteren.⁢ Bedankt voor het lezen en we hopen dat deze informatie je heeft​ geholpen om een weloverwogen beslissing te ‌nemen over het kopen van backlinks.

10 handige SEO hulp en tips voor een betere online vindbaarheid

Begin met een grondige zoekwoordanalyse

Begin met een grondige zoekwoordanalyse

Een goede SEO-strategie begint met een grondige zoekwoordanalyse. Door te begrijpen welke zoekwoorden jouw doelgroep gebruikt, kun je je website optimaliseren om beter online vindbaar te zijn. Een zoekwoordanalyse bestaat uit verschillende stappen.

Allereerst is het belangrijk om te bepalen welke zoekwoorden relevant zijn voor jouw website en doelgroep. Denk na over welke termen mensen zouden gebruiken als ze op zoek zijn naar de producten of diensten die jij aanbiedt. Maak gebruik van tools zoals de Google Zoekwoordplanner om inzicht te krijgen in het zoekvolume en de concurrentie van specifieke zoekwoorden.

Vervolgens is het tijd om de concurrentie te analyseren. Onderzoek welke websites al goed scoren op de zoekwoorden die jij wilt targeten. Bekijk hun content en analyseer waarom zij hoog ranken. Dit kan je waardevolle inzichten geven in hoe je jouw eigen website kunt optimaliseren.

Een andere belangrijke stap in de zoekwoordanalyse is het beoordelen van de zoekintentie. Niet alle zoekwoorden hebben dezelfde intentie. Sommige zoekopdrachten zijn gericht op het vinden van informatie, terwijl andere gericht zijn op het kopen van een product. Door de zoekintentie te begrijpen, kun je je content afstemmen op de behoeften van de gebruikers.

Tot slot is het cruciaal om regelmatig je zoekwoorden te evalueren en bij te werken. Trends en zoekgedrag veranderen continu, dus het is belangrijk om up-to-date te blijven. Blijf nieuwe zoekwoorden ontdekken en optimaliseer je content dienovereenkomstig.

Een grondige zoekwoordanalyse vormt de basis voor een succesvolle SEO-strategie. Door de juiste zoekwoorden te identificeren en je content hierop af te stemmen, vergroot je je online vindbaarheid en trek je meer relevante bezoekers naar je website.

Optimaliseer de technische SEO van je website

Belang van technische SEO

Een belangrijk aspect van zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het optimaliseren van de technische aspecten van je website. Technische SEO hulp heeft betrekking op alle technische elementen die van invloed zijn op de prestaties en vindbaarheid van je website door zoekmachines. Door de technische aspecten van je website te optimaliseren, kun je ervoor zorgen dat zoekmachines je website gemakkelijk kunnen lezen en begrijpen, wat kan leiden tot een betere online vindbaarheid.

Zoekmachinevriendelijke URL-structuur

Een goede URL-structuur is essentieel voor een goede technische SEO. Zorg ervoor dat je URL’s logisch en beschrijvend zijn, zodat zoekmachines en gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen waar de pagina over gaat. Vermijd lange en complexe URL’s met veel cijfers en vreemde tekens. Gebruik in plaats daarvan korte, duidelijke en leesbare URL’s die relevant zijn voor de inhoud van de pagina.

Optimaliseer je website voor snelheid

De laadsnelheid van je website heeft een grote invloed op zowel de gebruikerservaring als de zoekmachine rankings. Een trage website kan frustrerend zijn voor gebruikers en kan leiden tot een lagere ranking in zoekmachines. Optimaliseer daarom de snelheid van je website door afbeeldingen te comprimeren, onnodige code te verwijderen en gebruik te maken van caching-technieken. Een snelle website zal niet alleen beter ranken in zoekmachines, maar ook zorgen voor een betere gebruikerservaring.

Creëer waardevolle, relevante en unieke content

Maak waardevolle content

Om beter online vindbaar te worden, is het van cruciaal belang om waardevolle, relevante en unieke content te creëren. Dit betekent dat je inhoud moet produceren die nuttig, informatief en interessant is voor je doelgroep. Zorg ervoor dat je content aansluit bij de behoeften en interesses van je lezers.

Door waardevolle content te bieden, vergroot je niet alleen de kans dat bezoekers langer op je website blijven, maar ook dat ze terugkeren voor meer informatie. Het kan ook helpen om je positie in zoekresultaten te verbeteren, omdat zoekmachines de relevantie en kwaliteit van je content beoordelen bij het bepalen van de ranking.

Schrijf volledige en informatieve content

Het is belangrijk om volledige en informatieve content te schrijven om je online vindbaarheid te verbeteren. Dit betekent dat je alle relevante aspecten van een onderwerp behandelt en gedetailleerde informatie verstrekt.

Zorg ervoor dat je content antwoord geeft op de vragen en behoeften van je doelgroep. Geef praktische tips, deel kennis en expertise, en bied oplossingen voor problemen. Door complete en nuttige informatie te verstrekken, vergroot je de kans dat bezoekers je website als waardevol beschouwen en er langer blijven.

Houd je content uniek

Unieke content is essentieel voor een betere online vindbaarheid. Vermijd het dupliceren van content van andere websites, omdat dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor je zoekmachineoptimalisatie-inspanningen.

Zorg ervoor dat je content origineel is en een eigen perspectief biedt. Dit kan betekenen dat je onderzoek doet en bronnen raadpleegt om nieuwe inzichten te verkrijgen. Door unieke content te creëren, vergroot je de kans dat je website opvalt in zoekresultaten en wordt gekozen door bezoekers voor verdere interactie.

Door waardevolle, complete en unieke content te creëren, kun je je online vindbaarheid verbeteren en meer bezoekers naar je website trekken. Neem de tijd om je inhoud zorgvuldig te plannen, te schrijven en te bewerken, zodat het voldoet aan de behoeften van je doelgroep en positieve resultaten oplevert voor je SEO-strategie.

Zorg voor een goede interne linkstructuur

Zorg voor een goede interne linkstructuur

Een goede interne linkstructuur is essentieel voor een betere online vindbaarheid van je website. Interne links zijn links die binnen je eigen website verwijzen naar andere pagina’s of artikelen. Ze helpen zoekmachines om de structuur van je website te begrijpen en dragen bij aan een betere gebruikerservaring.

Ten eerste is het belangrijk om relevante en logische interne links te creëren. Kies woorden of zinnen die aansluiten bij de inhoud van de pagina waar je naartoe linkt. Dit helpt zoekmachines om de relatie tussen de verschillende pagina’s op je website te begrijpen.

Daarnaast is het aan te raden om een duidelijke navigatiebalk of menu te hebben waarin alle belangrijke pagina’s van je website zijn opgenomen. Dit maakt het voor bezoekers gemakkelijk om door je website te navigeren en verhoogt de kans dat ze langer op je website blijven.

Een andere tip is om gebruik te maken van anchor tekst in je interne links. Anchor tekst is de klikbare tekst die wordt gebruikt om naar een andere pagina te linken. Het is belangrijk om relevante en beschrijvende anchor teksten te gebruiken, omdat dit zoekmachines helpt om de context van de pagina waar je naartoe linkt te begrijpen.

Ten slotte is het raadzaam om regelmatig je interne links te controleren en bij te werken. Links die niet meer werken of leiden naar pagina’s die niet relevant zijn, kunnen de gebruikerservaring verminderen en de vindbaarheid van je website belemmeren.

Het creëren van een goede interne linkstructuur vergt tijd en aandacht, maar kan grote voordelen opleveren voor de online vindbaarheid van je website. Door relevante en logische interne links te creëren, een duidelijke navigatiebalk te hebben en regelmatig je interne links te controleren, kun je ervoor zorgen dat zoekmachines je website beter begrijpen en bezoekers langer op je website blijven.

Maak gebruik van social media en linkbuilding

Social Media voor betere online vindbaarheid

Het gebruik van social media kan een effectieve strategie zijn om de online vindbaarheid van je website te verbeteren. Door het delen van waardevolle content, linkbuilding en interactie met je doelgroep, kun je meer verkeer genereren naar je website. Social media platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn bieden diverse mogelijkheden om je website te promoten.

Een belangrijk aspect van het gebruik van social media is het regelmatig plaatsen van relevante en boeiende content. Door interessante artikelen, blogposts, afbeeldingen en video’s te delen, kun je de aandacht van je doelgroep trekken en hen naar je website leiden. Zorg er ook voor dat je links naar je website plaatst in je social media posts, zodat mensen gemakkelijk naar je site kunnen doorklikken.

Daarnaast is linkbuilding een essentieel onderdeel van SEO en kan het helpen bij het verbeteren van je online vindbaarheid. Linkbuilding houdt in dat je links naar je website verkrijgt vanaf andere betrouwbare en relevante websites. Deze externe links fungeren als aanbevelingen voor zoekmachines, waardoor je website hoger kan ranken in de zoekresultaten. Je kunt linkbuilding combineren met je social media strategie door het delen van je websitecontent op verschillende platforms en het actief betrekken van andere bedrijven en influencers in je branche.

Betrek je doelgroep bij je website

Naast het delen van waardevolle content en het opbouwen van links, is het belangrijk om je doelgroep actief te betrekken bij je website. Dit kun je doen door middel van interactie op social media, reacties op blogposts en het verzamelen van feedback. Door het beantwoorden van vragen, het bieden van ondersteuning en het tonen van interesse in je publiek, creëer je betrokkenheid en vertrouwen.

Een andere effectieve manier om je doelgroep te betrekken is door het aanbieden van exclusieve content of kortingen via je website of social media kanalen. Dit kan mensen aanmoedigen om terug te komen naar je website en jouw bedrijf te volgen op social media. Bovendien kan het stimuleren van gebruikersinteractie, zoals het delen van berichten, het liken van content en het schrijven van reviews, helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van je website.

Houd rekening met de mobiele gebruikers

Met het groeiende aantal mobiele gebruikers is het belangrijk om je website aan te passen aan mobiele apparaten. Zoekmachines geven de voorkeur aan websites die mobielvriendelijk zijn en belonen deze met een hogere ranking in de zoekresultaten. Zorg ervoor dat je website responsive is, wat betekent dat het goed wordt weergegeven op zowel desktops als smartphones en tablets.

Optimaliseer je website ook voor snelheid, aangezien mobiele gebruikers vaak minder geduld hebben en snelle laadtijden verwachten. Comprimeer afbeeldingen, minimaliseer het gebruik van externe scripts en verminder onnodige redirects om de laadtijd van je website te verbeteren.

Door rekening te houden met mobiele gebruikers en ervoor te zorgen dat je website goed functioneert op verschillende apparaten, kun je de gebruikerservaring verbeteren en meer potentiële klanten bereiken. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een betere online vindbaarheid van je website.

De technische kant van SEO

De technische kant van SEO

Search Engine Optimization, beter bekend als SEO, is een fundamenteel aspect van online marketing. Het is de kunst van het optimaliseren van je website om hoger te scoren in zoekmachineresultaten. Deze optimalisatie zorgt ervoor dat je website beter vindbaar is voor mensen die zoeken naar de producten of diensten die jij aanbiedt. SEO is een complex proces dat een groot aantal aan technieken omvat. Deze technieken variëren van het optimaliseren van de inhoud tot het verbeteren van de technische aspecten van je website. Voor bedrijven die hun online aanwezigheid willen verbeteren, is samenwerken met een online marketingbureau een effectieve manier om hun SEO-strategie te verbeteren.

Hoe wordt SEO gebruikt

SEO wordt gebruikt om verschillende aspecten van een website te verbeteren. Het optimaliseren van de inhoud betekent het creëren van kwalitatief hoogwaardige, relevante content. Deze content moet de juiste zoekwoorden bevatten. Wat op zijn buurt weer helpt om zoekmachines te begrijpen waar je website over gaat. Technische SEO richt zich op het verbeteren van de structuur en de prestaties van je website. Dat zorgt ervoor dat zoekmachines je website gemakkelijk kunnen indexeren. Een ander belangrijk aspect van SEO is linkbuilding. 

Zo werkt dit, technisch gezien

Technische SEO is een cruciaal onderdeel van een effectieve SEO-strategie. Het zorgt ervoor dat je website technisch geoptimaliseerd is voor zoekmachines. Snellere websites bieden een betere gebruikerservaring en worden hoger gewaardeerd door zoekmachines. Het optimaliseren van je website voor mobiele apparaten is ook belangrijk. Meer mensen gebruiken hun mobiele telefoon om te zoeken op internet. Daarom geven zoekmachines de voorkeur aan websites die mobielvriendelijk zijn. Het correct instellen van meta-tags en het gebruik van gestructureerde data helpt zoekmachines om de inhoud van je website beter te begrijpen. Roxtar online marketing kan helpen om deze technische aspecten van SEO effectief aan te pakken.

Op deze manier kan SEO voordelig voor jou werken

SEO kan op verschillende manieren voordelig zijn voor je bedrijf. Het verhoogt de zichtbaarheid van je website in zoekmachines. Meer bezoekers betekent meer potentiële klanten. SEO kan ook helpen om het vertrouwen en de geloofwaardigheid van je merk te vergroten. Websites die hoog scoren in zoekmachines worden vaak gezien als meer betrouwbaar. SEO helpt ook om een betere gebruikerservaring te bieden. Een goed geoptimaliseerde website is gebruiksvriendelijker. 

Verbeterde zichtbaarheid en gebruikerservaring

Het SEO is een complex maar essentieel onderdeel van online marketing. Het verbetert niet alleen de zichtbaarheid van je website, maar draagt ook bij aan de algehele gebruikerservaring. Door de technische aspecten van je website te optimaliseren, maak je het makkelijker voor zoekmachines om je site te vinden en te indexeren. Het implementeren van een effectieve SEO-strategie vergt tijd en expertise. Echter, de voordelen op lange termijn zijn het waard. Een hogere ranking in zoekmachines betekent meer zichtbaarheid voor je merk, wat uiteindelijk leidt tot meer verkeer, meer leads en meer verkoop. SEO is dus een investering die zichzelf terugbetaalt.

SEO

Zoekmachineoptimalisatie: het sleutelwoord voor online succes

Zoekmachineoptimalisatie is het proces van het verbeteren van de zichtbaarheid en ranking van een website of webpagina in de organische zoekresultaten van zoekmachines, zoals Google. Dit wordt bereikt door het toepassen van technieken die ertoe leiden dat zoekmachines uw website als relevant beschouwen voor bepaalde zoekopdrachten.

Waarom is SEO belangrijk?

Met miljarden zoekopdrachten per dag, is het belangrijk om er zeker van te zijn dat uw website op een hoge positie verschijnt in de zoekresultaten van zoekmachines. Dit zorgt voor meer verkeer naar uw website, wat op zijn beurt kan leiden tot meer leads en conversies. Bovendien geeft het een beter gebruikersbeleving aan uw bezoekers, wat de kans vergroot dat ze terugkomen voor meer.

Hoe werkt SEO?

Zoekmachines gebruiken complexe algoritmen om websites te classificeren en te rangschikken op basis van verschillende factoren, zoals relevantie, autoriteit en gebruiksvriendelijkheid. Dit gebeurt op basis van een reeks beoordelingscriteria, zoals keywords, meta-beschrijvingen, interne links en inhoudskwaliteit.

Wat zijn de belangrijkste aspecten van SEO?

Er zijn vele aspecten die bijdragen aan de zoekmachineoptimalisatie van uw website. Een aantal belangrijke factoren zijn:

  • Keyword research: Het vinden van de juiste zoekwoorden en zoektermen die uw doelgroep gebruikt, is de basis van elke SEO-strategie.
  • Technische optimalisatie: Dit omvat aspecten zoals de snelheid van uw website, de structuur van uw URL’s en de mobile-vriendelijkheid.
  • Inhoudskwaliteit: Zoekmachines waarderen inhoud die waardevol, uniek en relevant is voor de gebruiker.
  • Autoriteit en betrouwbaarheid: Dit wordt bepaald door de kwaliteit en hoeveelheid links die naar uw website verwijzen.

SEO is de sleutel tot online succes

In deze snel veranderende digitale wereld is SEO onmisbaar voor elke website die online succes wil bereiken. Door de juiste technieken toe te passen en te blijven voldoen aan de eisen van zoekmachines, kunt u ervoor zorgen dat uw website hoog wordt gerankt en bezoekers aantrekt. Het is echter belangrijk om te realiseren dat SEO geen eenmalig project is, maar een continu proces van verbetering en aanpassing. Door regelmatig te monitoren en te analyseren, kunt u ervoor zorgen dat uw website altijd up-to-date is en blijft voldoen aan de vereisten van zoekmachines.

Met zoekmachineoptimalisatie kunt u uw online zichtbaarheid vergroten en uw doelgroep bereiken op het moment dat ze op zoek zijn naar producten of diensten die u aanbiedt. Dit leidt tot meer verkeer, leads en conversies voor uw bedrijf en kan uiteindelijk leiden tot meer inkomsten en groei.

In feite is SEO een investering in uw online succes en een noodzakelijke stap om uw bedrijf op de digitale kaart te zetten en te onderscheiden van uw concurrenten. Stel u weet niet waar u moet beginnen is het ook mogelijk om een SEO bureau in te schakelen. Dus, als u nog niet begonnen bent met zoekmachineoptimalisatie, is het tijd om deze stap te zetten en uw online potentieel te realiseren!

 

Beter vindbaar worden op Google. Hoe pak je dat aan?

Je vindbaarheid is van belang, dit geeft namelijk aan hoeveel verkeer er naar jouw website komt. Het verkeer zijn de klanten, dus meer verkeer betekent meer klanten. Je vindbaarheid is cruciaal voor het bestaan van de website, want als de website helemaal onderaan staat wordt hij onvindbaar, want niemand kijkt op de bodem. De bodem is dus niet een plek waar je wilt zijn, maar dat geldt eigenlijk voor elke website die winst wilt maken. Want als je een goede omzet wilt draaien moet je ook veel verkeer hebben en dat kan alleen bovenaan op Google. Je moet dus relevant worden en blijven, dus ook al sta je nu bovenaan moet je nog steeds zorgen dat je daar blijft. 

Een strategie samenstellen 

Als je goed vindbaar wilt worden kun een strategie samenstellen bij DoubleSmart. Dit bedrijf gebruikt meerdere online marketing diensten om dit waar te maken. Dit wordt gedaan omdat dit beter werkt. DoubleSmart gelooft dat kracht juist bij de combinatie van diensten ligt. En dit is ook wel logisch, want een dienst kan je al wel goed helpen maar meerdere diensten zijn ideaal. Met meerdere diensten heb je meer kans op succes. En garantie op succes is altijd fijn om te hebben als klant, want je moet namelijk als klant wel overtuigd zijn.

Beter vindbaar op Google, dit kun je dus doen door een goede marketingstrategie te hebben. Deze heeft meestal dus ook meerdere online marketing diensten, omdat dit effectiever is. Online marketing diensten die DoubleSmart gebruikt zijn SEO, SEA, Social media, CRO. Je kunt hier meer over lezen op www.doublesmart.nl. 

CRO is een afkorting van Conversion Rate Optimization. CRO is voor heel veel websites van belang, omdat het uit hetzelfde aantal bezoekers meer leads kan halen, dit is heel erg handig vandaar dat het zo populair is. Dit is ook een van de online marketing diensten die DoubleSmart gebruikt. Dit doen ze dan wel in combinatie met andere online marketing diensten. Social media marketing is ook niet te vergeten, want dit is een hele belangrijke vorm van online marketing. Dit komt doordat social media heel groot is. Het heeft daarnaast ook nog meerdere platformen.

Meerdere opties

Dus je hebt bij social media ook nog meerdere opties, dit is heel erg doorslaggevend aangezien bedrijven het belangrijk vinden om genoeg ruimte te krijgen. Wat ook heel erg peremptorisch is dat je bij social media genoeg mensen aan kunt spreken, want het gebruikersaantal weegt ook zwaar mee bij de beslissing om te adverteren. Daarnaast kun je op social media ook heel accuraat adverteren, omdat deze platformen precies weten wat diegene leuk vindt. Dus je adverteert op social media altijd voor de juiste doelgroep. En deze accuraatheid is ook een van de redenen waarom social media marketing zo populair is. Want je hebt deze accuraatheid bijvoorbeeld niet bij e-mail marketing. 

Maar e-mail marketing heeft wel andere voordelen. Een van deze voordelen is dat het gratis is, terwijl social media marketing vaak wel geld kost. Bij e-mailmarketing kun je ook de nieuwe en de bestaande klanten bereiken, dit doe je door verschillende mails naar beide te sturen. Je stuurt verschillende mails, omdat je de nieuwe klanten vaak meer over moet halen, dit is ook wel logisch want deze klanten zijn nog niet helemaal op de hoogte van jouw bedrijf.